React Native är ett ramverk med öppen källkod för utveckling av mobilappar och webbapplikationer som har tagits fram av Facebook. Det används för att skapa appar för allt från Android och Windows till iOS och macOS. Det består av ett enormt JavaScript-bibliotek som utvecklare kan använda för att skapa unika användargränssnitt. På sistone har det blivit ett väldigt populärt verktyg för dagens app-utvecklare.

Vad försöker React Native lösa?

Att utveckla appar kan vara en kostsam process. Utöver de arbetstimmar som måste läggas ner finns det ett flertal faktorer som komplicerar arbetet, och som därmed gör det mindre kostnadseffektivt. En tungt vägande faktor är att alla inte använder ett och samma operativsystem för sina mobiler. Android och iOS är ungefär lika populära. Det innebär att företag måste ta fram en app som antingen passar till båda dessa plattformar eller utveckla två separata appar.

Ofta har det lett till att man antingen har fokuserat på användarupplevelsen och låtit budgeten skjuta iväg, eller har valt ett billigare alternativ och accepterat att vissa kompatibilitetsproblem uppstår. Du kan läsa mer om skillnaden mellan native, webb och hybrid i vårt blogginlägg här!

Vad är det som gör React Native unikt?

Det som React Native har gjort med app-utveckling är lite av en revolution. Ramverket skapar förutsättningarna för att skapa kvalitativa appar enbart genom JavaScript. Det innebär att det finns en grundläggande kompatibilitet både för Android och iOS. Istället för att behöva skriva kod för samma funktion två gånger kan utvecklarna med hjälp av React Native göra allt via JavaScript. Därmed så drar du ner på utvecklingstiden rejält.

Vad är skillnaden mellan React Native och ReactJS?

React Native har byggts ovanpå ReactJS. React Native är ett ramverk som bygger en hierarki av UI-komponenter för att bygga JavaScript-koden. Det har en uppsättning komponenter för både iOS- och Android-plattformar för att skapa mobilapplikationer som känns native. ReactJS är å andra sidan ett JavaScript-bibliotek med öppen källkod för att skapa användargränssnitt. Både React Native och ReactJS utvecklas av Facebook med samma principer.

Eftersom samma kod används för att skapa mobil- och webbapplikationer för iOS och Android behöver utvecklaren endast kunna HTML, CSS och JavaScript. Det innebär att kostnaderna sänks ytterligare då utvecklaren inte behöver vara kunnig i flera olika programmeringsspråk för att skapa samma app för olika plattformar.

För- och nackdelar med React Native

Fördelar:

  • Kompatibilitet över plattformar

Den främsta fördelen med React Native är att det kan användas på både iOS och Android. Till en början utvecklades det enbart för iOS-utveckling. Men ramverket blev så populärt att Facebook beslutade att skapa kompatibilitet även för Android-utveckling. Appar som utvecklas med React Native använder en och samma kodbas, vilket innebär att allt från utveckling och uppdateringar till buggfixar bara behöver göras en gång, något som ytterligare sänker kostnaderna och ledtiderna.

  • Prestanda som liknar native

Trots kostnaderna och utvecklingstiden väljer många native då de vill komma åt den prestanda som native-appar har. Även om det inte är sann native kompileras React Native-appar i native-skriven kod. Det gör det möjligt för koden att fungera på båda operativsystemen och fungera på samma sätt på båda plattformarna utan prestandaproblem. React Native har därmed blivit ett populärt verktyg för de som behöver en prestandakrävande app men som inte riktigt har budgeten att gå helt och hållet native.

Nackdelar:

  • Fortfarande relativt nytt

React Native är trots sin popularitet fortfarande ett relativt nytt ramverk. Det finns fortfarande buggar. Om man behöver specifika moduler kan man behöva utveckla dem på egen hand, vilket kan ta tid.

  • Facebook kan anses vara en osäker aktör

Det är i slutändan Facebook som basar över React Native. Det innebär att de när som helst kan besluta sig för att gå i den ena eller andra riktningen beroende på vad som är bäst för företagets lönsamhet. Vissa utvecklare var ett tag oroliga för att Facebook skulle överge projektet, men med tanke på dess popularitet framstår det som osannolikt i dagsläget.

Är React Native framtiden för app-utveckling?

Mycket har sagts om för- och nackdelarna med native, webb och hybrid. Jämförelser har gjorts, budgetar har testats och prestanda har mätts. Landskapet för app-utveckling kan förändras snabbt. Med React Native har det blivit betydligt billigare att få till något som liknar native vad gäller prestanda. Dessutom utan att utvecklingskostnaderna rusar i höjden.

Hör av dig till oss på SlimCat så pratar vi mer om hur din app kan utvecklas!