Minimum Viable Product

Vi bollar gärna med dig om Appens omfång. Vi förespråkar rent allmänt en MVP men varje App satsning är unik, och ibland är det motiverat att bygga lite längre för att ge ett tillräckligt värde.

Ett klassiskt misstag

Ett klassiskt misstag är att man utvecklar sin App alltför långt. Lägger på den ena funktionen efter den andra. Man fördröjer lanseringen och bygger en mängd funktioner som sedan kanske inte efterfrågas. Den finansiella risken ökar.

Produktutveckling

Satsa istället på en Minimum Viable Product. Definiera ett fåtal funktioner som är unika för din App. Lägg till alla nödvändiga standard funktioner som Registering, Login, Logut, FB Login mm. Där har du din MVP. Utveckla denna och ta den till marknaden. Det är nu du kan börja lära dig från riktiga användare hur din App fungerar och vilka funktioner som verkligen behövs.

Nå marknaden tidigt

Genom att tidigt komma ut med en MVP får du reda på om din id’e håller och är värd att satsa vidare på. Men framförallt lär du dig vad marknaden vill ha, och kan utveckla din App i rätt riktning. Du får in data som bygger på verkliga användare som gör att du lättare kan attrahera en affärsängel eller riskkapitalist.

Berätta för oss om just ditt projekt