OM SLIMCAT

Vi Slimmar

Dina Kostnader

Utvecklingsprojekt spänner i allmänhet över lång tid. Ett system eller en app blir egentligen aldrig klar utan behöver ständigt vidareutvecklas och underhållas. Därför är det av största vikt att hitta en kostnadseffektiv utveckling från början som blir hållbar i längden.

För en entreprenör i uppstartsfasen är ofta den ekonomiska uthålligheten helt avgörande.

Idag finns det oerhört stark teknisk kompetens i många länder där det allmänna kostnadsläget är lågt. Inte minst i Asien. Man kan därför få både högre IT kompetens och lägre pris genom Offshore än man kan få på den Svenska marknaden. Och det har stor betydelse för en startup att överleva den första kritiska fasen, men även för det etablerade företaget i det långa loppet.

Idé

Du kontaktar oss med din fantastiska idé. Det kan vara en WebApp eller en MobilApp. Vi hjälper dig att definiera din Minimum Viable Product (MVP). Vi har gjort flera App lanseringar tidigare och vet vad som är en lagom MVP för just ditt projekt. Detta arbete mynnar ut i wireframes och en enkel specifikation.

j

Skräddarsydd design

Våra designers skapar en design utifrån dina wireframes och din specifikation. Detta sker iterativt tills du är nöjd. Designen blir en blueprint som hjälper utvecklarna i nästa steg.

Utveckling

Vi utvecklar agilt. Du får tillgång till ett verktyg: Jira, och kan följa vår progress i detalj. Vi bryter ner din specifikation i små uppgifter så kallade tickets, vars status du kan följa under hela processen från todo till done. Vi tillhandahåller en testare åt dig som testar varje ticket innan de kommer till dig. Du acceptans testar kontinuerligt under hela utvecklingen.

Lansering och uppföljning

Vi lanserar din app åt dig på Amazon AWS samt på App Store och Google Play. Men vårt åtagande stannar inte där. Vi finns kvar och supporterar och sköter er drift. Utveckling är en ständigt pågående process och kommer sannolikt att fortsätta även efter lansering. SlimCat fortsätter att vara er pålitliga partner.

OUR TEAM

Team i Hanoi

I Vietnam finns en allmänt hög utbildningsnivå och tekniskt kunnande. Vietnam ligger väldigt högt i pisa mätningar, och har många stora tekniska högskolor. 100 000 ingenjörer examineras varje år.

Under i stort sett hela 2000-talet har allt fler större IT-bolag flyttat sina mjukvaruprojekt till Vietnam, vilket har lett till att en stor överföring av kompetens har tillkommit till Vietnams humankapital. Denna utveckling har också lett till att systemutveckling har blivit ett välbetalt och eftertraktat yrke i Vietnam. Det är hård konkurrens om utbildningsplatserna.

Sammantaget gör detta att det idag finns väldigt många oerhört bra utvecklare i Vietnam, och Vietnam anses av många vara världens bästa Offshore land för systemutveckling.
Därför har SlimCat byggt upp sitt utvecklingsteam just i Hanoi. Teamet består idag av 7 utvecklare, 2 designers och 4 testare. Men vi expanderar hela tiden i takt med ökat kundunderlag.

OffShore Med Lokal Närvaro

SlimCat erbjuder en säker Offshore Lösning där man har tryggheten av ett Svenskt bolag, och en ständig svensk närvaro. Och med kraften av ett kostnadseffektivt team i Hanoi.

Du har ständig tillgång till svensk support som är med dig från början till slut. Vi börjar alltid att diskutera med dig om scoopet på en första version. Därefter hjälper vi dig igenom designfasen, med en av  våra duktiga designers.

Work

Transparens

SlimCat släpper in dig som kund helt i våra processer. Du har direktkontakt med teamet via Skype eller Slack, med ständigt stöd av svensk support. Du får tillgång till vårt ärendehanterings- och projektlednings- system, Jira, där du hela tiden, och i realtid, kan följa projektets progress.

Du kan hela tiden testa din app på vår Dev server, där senaste versionen ständigt är deployad. Du kan kontinuerligt se alla förändringar av appen, i din mobil eller i din browser.

Genom att vi jobbar agilt, följer Scrum samt släpper in dig som kund i Jira kan vi ofta helt lyfta bort behovet av projektledning vilket ytterligare sparar dina kostnader. När man följer Scrum behövs bara två roller: Produktägaren(dvs du) och teamet. Där produktägaren hela tiden svarar på VAD som skall göras och teamet på HUR det skall göras.

Men oroa dig inte, SlimCat finns hela tiden till hands och hjälper dig i din roll som produktägare. Du får alltid en genomgång av Jira innan vi startar utveckling och vi finns med dig hela vägen. Om du inte känner dig bekväm tar vi över rodret helt och debiterar för projektledning. Då behöver du bara prata med oss och vi sköter Jira samt kommunikationen med teamet.

Berätta för oss om just ditt projekt