DEN ULTIMATA FOODCOURTAPPEN

App för beställning av mat på plats på Foodcourts och restauranger. Ordern går rakt in i köket. Beställningen kan följas i Appen. En signal fås när det är dags att hämta maten.

Vill du bygga en App? Kontakta oss

Vad är din budget?