Oavsett vad man som företag ska utveckla är det viktigt att ha en tydlig plan. Ifall ditt företag just nu förbereder sig inför att ta fram en app för era produkter eller tjänster har vi tagit fram ett par konkreta tips som kan hjälpa er i er apputveckling. Här är 5 viktiga saker att tänka på.

Tips 1 – Genomför fördjupad research

Innan ni börjar utveckla en egen app är det bäst att ta en titt på vad konkurrenterna har skapat. På så sätt kan ni lära er från deras framgångar – och misstag. Ladda ned deras appar, testa funktionaliteten, utvärdera för- och nackdelar och se vad ni kan ta med er i er apputveckling, vad ni kan förbättra och vad ni kan vidareutveckla.

Ett par frågor att ta med er i er research:

 • Vad är bäst med konkurrentens app?
 • Vad är sämst med konkurrentens app?
 • Hur pratar konkurrenternas kunder om deras app på sociala medier (Facebook, Twitter, Reddit)?
 • Vad försöker era konkurrenter göra för att sticka ut?

Efter att ha svarat på dessa frågor blir det lättare att få en översikt över hur konkurrensen ser ut, så att ni redan från starten kan positionera er själva och lägga tyngd på det som gör att ni sticker ut.

Men vad händer om ni inte hittar någon som direkt konkurrerar med er? Detta händer troligtvis inte alltför ofta, men om det händer kan det både vara en stor fördel, men det kan också vara illavarslande. Å ena sidan kanske ni är först ut på marknaden med er affärsidé – å andra sidan kanske det är ett tecken på att andra tidigare har försökt, men misslyckats. En idé i så fall kan vara att bredda definitionen av hur er konkurrens ser ut, exempelvis genom att ta en djupare titt på er målgrupp.

Tips 2 – Definiera er målgrupp, skapa köp-personas

En målgruppsanalys är något som alltid behöver göras när en ny produkt ska lanseras. Medan målgruppsanalysens a och o har använts i alla tider har det de senaste åren lagts ett allt större fokus på så kallade köp-personas (Buyer Personas). Istället för att fokusera på stora grupper fokuserar man här på enskilda individer, som sen får representera ett större segment som kan vara intresserade av er produkt.

När man håller på med apputveckling kan det vara extra viktigt att ta fram köp-personas då det därmed blir betydligt enklare att se de situationer eller problem som er app försöker lösa eller förbättra.

Ett par frågor att ta med er när ni arbetar med er målgrupp:

 • Hur kommer den typiske app-användaren se ut? (ålder, inkomst, kön, intressen osv)
 • Vilka problem kan er app hjälpa till att lösa?
 • I vilka situationer kommer man använda er app?
 • Vilken är den absolut viktigaste funktionen er app har?

Tips 3 – Vad för slags app ska det vara?

En viktig aspekt av apputveckling är att bestämma hur appen ska vara utformad. För det första har vi de två stora marknaderna – iOS och Android. Dessa marknader är relativt jämnt fördelade, så de flesta vill utveckla en app som både kan användas på iOS och Android, helt enkelt för att den potentiella användarbasen blir större. Medan detta för det mesta innebär att utvecklingskostnaderna stiger bör fördelarna väga upp det.

Det är dock värt att nämna att utvecklingskostnaderna inte behöver vara lika höga nuförtiden som för 5, 10 år sedan. Det som kallas cross-plattform är när man utvecklar en app för båda plattformarna samtidigt, utan att behöva skriva separat kod för respektive plattform. Medan utvecklingen blir aningen mer komplex är resultaten ofta värda det.

Här är ett par frågor att ta med er när ni utformar er app:

 • Native eller cross-plattform?
 • Hur komplex kommer er app behöva vara?
 • Behöver ni tillgång till enhetens API?
 • Hur ska den distribueras?

Läs gärna mer om Native vs. Cross-plattform i vårt inlägg här!

Tips 4 – Skapa en plan för App Store-optimering

Det är inte bara viktigt att skapa en bra app. Inom apputveckling är en viktig faktor hur appen kommer upptäckas på App Store. Medan App Store-optimeringen (ASO) ofta framförallt sker efter appen är klar är det en god idé att ha en plan redan från början, så att ni tar med er det i apputvecklingen. På så sätt behöver ni inte göra om arbete när ni står inför optimeringen.

Här är ett par frågor att ta med er när ni App Store-optimerar:

 • Vad ska appen heta?
 • Hur ska appens ikon se ut?
 • Vilka är de viktigaste funktionerna som kan användas för skärmdumpar?
 • Hur kan ni kortfattat beskriva er apps attraktionskraft?

Tips 5 – Upprätta en feedback-loop

Under utvecklingen av appen kommer ni med största sannolikhet behöva testa saker, göra om, testa igen och så vidare för att skapa det bästa möjliga gränssnittet, designen, funktionerna och så vidare. För att göra det krävs det ofta mer än bara att utvecklaren själv testar. Utvecklaren vet ju hur det är meningen att funktionerna ska fungera, och en utvecklare lär aldrig (åtminstone nästan aldrig) gå vilse i sitt eget gränssnitt. Det är när appen hamnar i användarnas händer som problem med designen kan synliggöras. Det är därför viktigt att ni redan från början skapar en feedback-loop med alfa- och betatestare som kan ge er värdefull information under utvecklingens gång.

Här är ett par frågor att ta med er när ni skapar en feedback-loop:

 • Vem ska testa appen?
 • Hur ser systemet för feedback ut?
 • Vem ser till så att uppföljning sker på all feedback?
 • Hur kommer feedback-loopen se ut innan och efter lansering?

Om det verkar för komplicerat, dyrt eller svårt – Anlita en apputvecklare

Vi har ni pratat om det viktigaste ni som företag bör göra innan ni börjar med apputveckling. Medan många företag kan börja jobba med dessa frågor utan någon större kunskap om apputveckling kan det snabbt bli betydligt mer komplicerat ju närmare utvecklingen man kommer. Därför väljer många att använda sig av specialiserade apputvecklare, gärna lokala sådana i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi på SlimCat hjälper företag att ta fram en färdig app för iOS och Android utan att det kostar för mycket. Hör av dig till oss så pratar vi mer.