Huruvida native- eller crossplattform är det bästa alternativet är en debatt som ständigt pågår mellan app-utvecklare och tech-entusiaster. Förvisso föredrar de flesta experterna native, men såväl små som stora företag använder ofta cross-plattform i sin utveckling. I det här inlägget kommer vi att ta en titt på för- och nackdelarna med native och cross-plattform.

Vad är native och cross-plattform?

Kortfattat handlar det om kompatibilitet. En native-app är en app som har utvecklats för en enda plattform, exempelvis iOS eller Android. En cross-plattform-app har däremot utvecklats för att kunna användas på så många enheter som möjligt. Vi kommer nu att presentera en lista med ett par faktorer där dessa olika utvecklingsformer skiljer sig:

Kostnad

Kostnaden att utveckla en native-app är högre, helt enkelt eftersom samma app måste utvecklas relativt separat till flera olika plattformar för att det ska vara möjligt att nå lika många användare.

Kod-kompatibilitet

Portabiliteten för cross-plattform är hög, vilket innebär att samma kod kan användas på flera plattformar.

Integrationer

Det är viktigt att integrationer ska fungera på ett smidigt sätt i appen. Koden i en HTML5-app som har utvecklats cross-plattform är mer komplicerad, vilket kan leda till aningen svårare integrationer, även om slutresultatet är värt det.

Tillgång till enheten

En native-app kan alltid komma åt enhetens API utan problem, med det kan inte garanteras för en cross-plattform-app. Ramverk som React Native och Flutter är dock så pass bra att detta sällan blir en begränsning.

Prestanda

Prestandan skiljer sig inte nödvändigtvis åt särskilt mycket, men om prestanda är det viktigaste (exempelvis för mobilspel), så är native det rekommenderade valet då kompatibilitetsproblem inte är ovanliga med cross-plattform.

För- och nackdelar med native

Här är de viktigaste fördelarna med native:

 • Bäst prestanda. Om det främsta målet är prestanda kommer native alltid vara det bästa valet. Det beror på att många beståndsdelar kan laddas i förväg och använder enhetens inbyggda funktioner. 
 • Har garanterad tillgång till enhetens API. Plattformens SDK garanterar tillgång till enhetens API, vilket innebär att det är betydligt enklare att utveckla funktioner som samspelar med exempelvis enhetens kamera, mikrofon och minne. 
 • Optimerad för den enhet som används. I slutändan är en native-app alltid optimerad för den enhet som används. Det innebär att alla beslut som tas i utvecklingen har tagits med denna enhet i åtanke, vilket leder till bättre kompatibilitet, färre buggar och en bättre användarupplevelse över lag.

Här är de viktigaste nackdelarna med native:

 • Bristande flexibilitet. Den som utvecklar appen måste utveckla åt en plattform i taget. Även om en övergripande app-design och funktionalitet kan beslutas för båda versionerna måste de byggas från grunden. Om man anlitar en app-utvecklare krävs det med andra ord nästan dubbelt så många utvecklare, eller arbetstimmar.
 • Kostar mer. Som vi precis var inne på krävs det fler utvecklare eller mer utvecklingstid, vilket ger högre kostnader. Kostnaderna fortsätter att vara höga när appen ska underhållas och uppdateras då även detta måste göras två gånger.
 • Tar längre tid att uppdatera. Många som beställer en app vill få den utvecklad så fort som möjligt. Medan det är sant att kvaliteten på en native-app i regel är högre tar den i gengäld längre tid att utveckla. Det här är viktigt att vara medveten om och planera utifrån det om man väljer native.

För- och nackdelar med cross-plattform

Här är de viktigaste fördelarna med cross-plattform:

 • Når så många användare som möjligt. Genom att utveckla en cross-plattform når man så många användare som möjligt, så snabbt som möjligt, helt enkelt eftersom utvecklingstiden är kortare.
 • Kostar mindre att utveckla. En cross-plattform kostar mindre eftersom det tar mindre tid att utveckla och eftersom det går att återanvända kod. Det är inte bara praktiskt vid utvecklingen av appen utan även när den ska uppdateras.
 • Enklare och snabbare underhåll. Utöver att det kostar mindre att utveckla och underhålla sker det även snabbare. Eftersom uppdateringen bara behöver göras en gång sker det betydligt snabbare än vid native-utveckling, vilket innebär att dina användare kan få tag på den uppdaterade versionen av appen snabbare. 

Här är de viktigaste nackdelarna med cross-plattform:

 • Komplex utveckling. Det krävs en skicklig utvecklare för att skapa en app som passar på flera plattformar samtidigt. Att till fullo förstå Android, iOS och även webb och sen skapa en app som sömlöst fungerar på samtliga plattformar kräver att apputvecklaren måste ha koll på varje liten detalj.
 • Utmanande integrationer. Som vi var inne på tidigare kan det bli aningen svårare att skapa förutsättningar för smidiga integrationer i cross-plattform. En del av koden måste skrivas separat på grund av skillnader mellan gränssnitt och hårdvara, och dessutom är cross-plattform beroende av det ramverk som används. Kraven på utvecklaren blir större, men resultatet blir bättre utan att kosta lika mycket som native.

När du behöver en app till ditt företag

Vi på SlimCat utvecklar den app som du behöver. Hör av dig till oss och berätta för oss vad din app ska innehålla, så tar vi fram en plan för hur den kan utvecklas. Vi sköter allt det tekniska medan du fortsätter arbeta med dina produkter och tjänster – precis som det ska vara. Kontakta oss här!